Uzaktan Eğitim

Greenbox stüdyosunda, profesyonel ekibimiz ve ekipmanlarımız ile seslendirme, animasyon, kurgu ve montaj işlemleri yapılarak uzaktan eğitim videoları hazırlanmaktadır.

Uzaktan Eğitim Videolarının Yaraları

Kişilerin, gelişen ve yaşam boyu sürekli bağımsız öğrenme gereksinimlerini karşılar, ülkelerin ulusal gelişimlerine önemli katkılar sunar.

Öğrenme ve öğretme süreçlerinde; öğrenim yaşı, öğretim amaçları, öğrenme ve öğretme ortamı, yöntem ve teknikleri gibi açılardan "esneklik" ve "çeşitlilik" kazandırır.

Kamu veya özel kurum veya kuruluşlarda çalışan bireylere, görevlerini bırakmadan eğitimlerini sürdürebilme, kendilerini geliştirebilme ve meslekte yükselme fırsatı tanır.

Eğitim Programlarının (hedef, içerik, eğitim durumu ve değerlendirme ögeleri açısından) standardizasyonunu sağlar.